Aquarellen en Pastels gebaseerd op de Bijbel

uit 1999 tot 2020 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Yeshua-Jezus de Hoeksteen

2020

Yeshhua-Jezus de Hoeksteen

Yeshua Koning van Israel

2018

Matteus 1:21  Gij zult Hem de naam Jezus-Yeshua geven

Yeshua-Jezus zegt:Ik ben de goede herder

2017

Het Goede Herder karakter van Yeshua-Jezus, namelijk de zorg voor het zwakke kwetsbare uitgebeeld

U daalde neer van Uw Troon

2015

Gevisualiseerd Evangelie

Gij zult het de kop vermorzelen

2000

Yeshua-Jezus Overwinnaar

Rinkelende Cimbaal

2015

   1 Kor.13:1 al had ik de liefde niet,  

Bouwwerk

2014

Gods bouwwerk zijt gij

Jezus,Koning der Koningen

2014

Jezus Koning der Koningen

wees niet ongelovig, maar gelovig

2014

Thomas antwoorde Hem: "Mijn Here en mijn God!"

vlees geworden Woord

2013

Het Woord is vlees (mens) geworden en het heeft onder (bij) ons gewoond (Johannes 1:14)

Wedergeboorte

2013

Jezus zegt: Gijlieden moet wederom geboren worden (Johannes 3:7)

boksen

2012

Boksen de ultieme sport voor een christen,omdat het  zaliger  is te geven dan te ontvangen. (Hand.20:35) Natuurlijk met een dikke knipoog

Gij zijt het zout der aarde

2012

Zout..............., geeft smaak, maakt dorstig, is bederfwerend, zuivert / ontsmet, ontdooit, is kostbaar

Kruis dragen

2012

figuurlijk bedoeld (Lukas 14:27)

Sion

2012

Jesaja 49:15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u (Sion; vs 14) niet.

ú zijt wellekome

2012

Gods reactie op ons lied "nu zijt wellekome"

Kings Crowns

2011

Vele mensen werden koning. 1 Koning werd Mens

Graffiti

2009

Naam boven alle naam

Memento Mori

2009

Memento Mori - Gedenk te sterven

Aanbidding

2008

Elke knie zal buigen

Plaatsvervanging

2002

Lam Gods

Twee worden één

2002

Man en vrouw schiep Hij hen

eerste Adam - laatste Adam

2001

Wat Michelangelo vergat in zijn werk de schepping van Adam

Reizigers

2001

Wij hebben hier geen blijvende stad

Vrijheidsbeeld

2001

Vrijheidsbeeld New York - Jeruzalem

Kudde schapen zonder herder

1999

Zonder herder; die zoekt het verdwaalde schaap