Aquarellen en Pastels gebaseerd op de Bijbel

uit 1999 tot 2018 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Yeshua Koning van Israel

2018

Matteus 1:21  Gij zult Hem de naam Jezus-Yeshua geven

Yeshua-Jezus zegt:Ik ben de goede herder

2017

Het Goede Herder karakter van Yeshua-Jezus, namelijk de zorg voor het zwakke kwetsbare uitgebeeld

U daalde neer van Uw Troon

2015

Gevisualiseerd Evangelie

Rinkelende Cimbaal

2015

   1 Kor.13:1 al had ik de liefde niet,  

Bouwwerk

2014

Gods bouwwerk zijt gij

Jezus,Koning der Koningen

2014

Jezus Koning der Koningen

wees niet ongelovig, maar gelovig

2014

Thomas antwoorde Hem: "Mijn Here en mijn God!"

vlees geworden Woord

2013

Het Woord is vlees (mens) geworden en het heeft onder (bij) ons gewoond (Johannes 1:14)

Wedergeboorte

2013

Jezus zegt: Gijlieden moet wederom geboren worden (Johannes 3:7)

boksen

2012

Boksen de ultieme sport voor een christen,omdat het  zaliger  is te geven dan te ontvangen. (Hand.20:35) Natuurlijk met een dikke knipoog

Gij zijt het zout der aarde

2012

Zout..............., geeft smaak, maakt dorstig, is bederfwerend, zuivert / ontsmet, ontdooit, is kostbaar

Kruis dragen

2012

figuurlijk bedoeld (Lukas 14:27)

Sion

2012

Jesaja 49:15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u (Sion; vs 14) niet.

ú zijt wellekome

2012

Gods reactie op ons lied "nu zijt wellekome"

Kings Crowns

2011

Vele mensen werden koning. 1 Koning werd Mens

Graffiti

2009

Naam boven alle naam

Memento Mori

2009

Memento Mori - Gedenk te sterven

Aanbidding

2008

Elke knie zal buigen

Plaatsvervanging

2002

Lam Gods

Twee worden één

2002

Man en vrouw schiep Hij hen

eerste Adam - laatste Adam

2001

Wat Michelangelo vergat in zijn werk de schepping van Adam

Reizigers

2001

Wij hebben hier geen blijvende stad

Vrijheidsbeeld

2001

Vrijheidsbeeld New York - Jeruzalem

Kudde schapen zonder herder

1999

Zonder herder; die zoekt het verdwaalde schaap